Andrew Pettigrew xem quá trình định hình văn hoá có vai trò quan trọng nhất

Category: Kinh tế

Andrew Pettigrew xem quá trình định hình văn hoá có vai trò quan trọng nhất: “Nhà lãnh đạo không phải chỉ sáng tạo ra các khía cạnh lý trí và cụ thể của tổ chức, như cơ cấu và công nghệ, mà cũng phải sáng tạo ra các biểu tượng, ý thức hệ, ngôn ngữ, niềm tin, nghi lễ và cả huyền thoại”. Bằng quan điểm tương đồng, nữ tác giả Joanne Martin ở Đại học Stanford nghĩ về các tổ toyota altis chức như “các hệ thống được cấu tạo bởi các ý tưởng, ý nghĩa của các ý tưởng này cần phải được quản lý.” Bà khuyến khích mạnh mẽ công cuộc nghiên cứu thực tiễn, chỉ ra đủ mọi cấp độ các hệ thống danh tiếng và các hình ảnh ẩn dụ đang thâm nhập các công ty thành công hàng đầu. HP, IBM và DEC là ba ví dụ ưa thích nhất của bà. Công trình nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các công ty không thành công thì cũng không phát triển theo chiều hướng http://oto.enbac.com/Ha-Noi/c331/Xe-hoi-Kia này. Warren Bennis cũng nói đến tính ưu việt của hình ảnh và ẩn dụ:

“Không phải sự kết hợp các mục tiêu mà một định chế phải hành động, đã tạo ra thực tiễn mới. Chính hình ảnh đã tạo nên sự hiểu biết, tất yếu đạo đức mang tính bức thiết rằng con đường mới là con đường đúng đắn… Chính văn phong hấp dẫn của Darwin khi về những cuộc du hành trên tàu Beagle, hơn là nội dung tác phẩm của ông, mới là điều quan trọng, vì thực tế, khi đó quan niệm tiến hoá đã được biết tới. Không chỉ là người có cùng quan điểm, chú của Darwin cũng đã tham gia http://enbac.com/Ha-Noi/c37/Thoi-trang-Nu-Jeans-Pull-Ao-phong công việc ở giai đoạn quan trọng nhất… Vì thế, nếu phải đưa ra một lời khuyên cho bất cứ ai đang nỗ lực tạo ra sự thay đổi, tôi sẽ bảo: “Ẩn dụ trong công ty bạn rõ rệt như thế nào? Bạn hiểu về ẩn dụ ra sao? Bạn có quyết tâm cho nó?” 

Related Articles