Bạn gửi hóa đơn cho khách hàng khi nào và bằng cách nào?

Category: Nhà Đất

Hãy xem xét một vấn đề tưởng chừng rất đơn giản cho thuê royal city như hóa đơn của bạn. Phần lớn các công ty đều viết hóa đơn cho khách hàng. (Nếu bạn là một người bán lẻ thì tờ biên lai cũng tương tự như hóa đơn. Điều này không áp dụng được cho doanh nghiệp của bạn nhưng bạn sẽ nắm được bản chất của vấn đề). Không có quy trình nào phổ biến với tất cả các doanh nghiệp như tờ hóa đơn thông thường. Tuy nhiên hãy xem xét một tờ hóa đơn không thân thiện với khách hàng trong hầu hết các doanh nghiệp là như thế nào.

Bạn gửi hóa đơn cho khách hàng khi nào và bằng cách nào?chung cu royal city Tờ hóa đơn của bạn trông như thế nào? Các điều khoản ra sao? Quan trọng hơn cả, ai là người quyết định thông tin trên tờ hóa đơn? Ai quyết định khi nào sẽ gửi hóa đơn đi, gửi như thế nào và tại sao lại phải gửi?

in hóa đơn vat gtgt giá rẻ chất lượng nhất ở tại Bình Dương

 

Bạn gửi hóa đơn cho khách hàng khi nào và bằng cách nào?

Nếu bạn thật sự quan tâm đến khách hàng thì chính khách hàng sẽ quyết định các vấn đề này. Trong hầu hết các công ty, người cuối cùng thực hiện trách nhiệm là một người được chọn, ví dụ: Carl, nhân viên kế toán của công ty; Olivia, quản lý văn phòng; hay Betty, chuyên viên phụ trách các khoản thu. Điều tồi tệ nhất là các công ty cho phép những kỹ thuật viên máy tính quyết định việc thiết kế hóa đơn.chung cư royal city Họ thường có xu hướng tập trung vào “nội vi”. Khi còn lại một mình với các thiết bị riêng, họ xây dựng các quy trình quen thuộc của công ty. Như vậy, hóa đơn được quản lý dễ dàng, tiêu chuẩn hóa vì lợi ích của công ty, có thể được xử lý hàng loạt và được phổ biến theo một lịch trình cố định. Xét về bản chất, họ đã không hướng đến khách hàng. Họ hướng đến nhiệm vụ. Nếu bạn không có một chương trình đào tạo hay nhằm tạo động lực cho họ, họ sẽ không tập trung vào tăng doanh số hoặc tiếp tục thu hút và giữ chân khách hàng.

Related Articles