Kiến trúc sư Shin Takamatsu

Category: Nhà Đất

Từ năm 1981 đến nay. Shin Takamatsu và vãn phòng hoặc công ty do ông lãnh đạo đã thiết kế khoảng 60 dự án trong đó có nhiều phương án đã xây nhiều phương án chuẩn bị xây và có thể có những đồ án chỉ dừng lại ở mức là sự đúc kết của một tư duy. Cũng như những nhà tiên phong khác Shin Takamatsu sở dĩ trụ lại được ờ Nhật Bản là do ông am hiểu nền vãn hóa của dân tộc mình và ông có thể trụ lại được ở phương Tây là do ông am hiểu nền vãn hóa phương Tây chung cư Ecolife Capitol.
Liệu Shin Takamatsu có thể thiết kế quần thê Alte Walgasse ở Cologne (Kốhn – CHLB Đức) một quần thể kiến trúc đa công năng (bao gồm văn phòng cửa hàng nhà ở tiệm ăn trường học) mà không biết đến Le Corbusier trước đó đã thiết kế ở Marseille (Pháp) và ở Berlin (CHLB Đức) các đơn vị nhà ở lớn như những con tàu ?
Trong tư tưởng kiến trúc của Shin Takamatsu điều quan trọng đối với ông là đặt tất cả các phương án kiến trúc vào trong một chương trình. Ông có một triết lý sâu sắc vể sự tồn tại hiện tại và sự hư vỏ trong đó ông phân biệt rõ ý nghĩa của sự hư vô thường tình và sự hư vô theo quan điểm của ông chung cư Ecolife Tây Hồ.
Trong bài triết luận Từ hư vô đến hư vô đăng tải gần đây trên Tạp chí kiến trúc Nhật Bản Takamatu phân tích tác phẩm quan điểm sáng tác của ông như sau:
Một số những đồ án (của tôi) đang được xây dựng một số khác đang ở trên bản vẽ. Còn nhiều phương án khác vẫn đang phiêu diêu trong vương quốc hư vô chủ đầu tư Ecohome 1. Nhưng đối với mỗi đổ án đó tôi có một tình cảm chắc chắn rằng: kết cục của đa số những phương án sẽ là sự đúc kết trên một chương trình được nhận thức từ trước. Phong cảnh khí hậu hy vọng của trẻ em bản nhạc do nước chảy soạn ra cội nguồn cúa thời gian và tất nhiên vũ trụ – tất cả được liên hệ với nhau vào trong cái sâu thẳm của một chương trình tiềm tàng.
Takamatsu tiếp tục nói về sự hư vô vĩnh cửu theo ông như sau: … Mặc dầu hư vô ra đời từ sự tồn tại nhưng tất nhiên tất cả sẽ có một lần trở về với hư vô” từ hư vô. Cho dù đã có một lần tôi bị lôi cuốn chút ít bới sự tồn tại bây giờ vẫn phải trở về với khái niệm hư vô vốn quyến rũ tôi. Và hơn bao giờ hết tồn tại trở thành ngay chính cái để chuyên chở cái hư vô. Và chắc chắn cái nơi hư vô này không phải là cái hư vô chúng ta vẫn hiểu như trước đây. Ở nơi đó gắn liển với hy vọng. Cùng với sự hy vọng này tôi đã không còn lẩn trôn chính tôi đối với quan niệm này – và ngày này qua ngày khác – tôi tìm kiếm sự nhận chìm xuống cái sâu sâu thẳm của cá thể vào ngay chính trong vùng rộng lớn của hư vô.
Không biết rằng ngôn ngữ kiến trúc của Shin Takamatsu bắt nguồn từ những luận điểm tiên hay là những luận điém trên được tổng kết nên từ ngôn ngữ cua các tác phẩm của ông. Tuy vậy ta lờ mờ nhận thấy qua hệ thống ngôn ngữ kiến trúc rất phong phú của nhà thiết kế này hai phạm trù lý thuyết và thực tiễn của Takamatsu luôn luôn bổ sung cho nhau.
Dù ở tác phẩm này hay tác phẩm kia Shin Takamatsu đểu ít nhiều thể hiện được những tâm đắc của tác gia về một ngôn ngữ kiến trúc hiện đại – mới khác với bậc thầy của Chủ nghĩa hiện đại – trayền thống có từ những năm 1920 đến 1960. Trong Hội quán giao lưu sản nghiệp Kunibiki (1993 – Nhật Bản) Takamatsu đã có một quan niệm về không gian và thời gian của công trình như sau:
Kunibiki là một bản thể chính hiệu của phong cảnh. Không không… bằng cách nào đó qua công trình này rảnh quan phải trở thành cảnh quan hơn nữa. Công trình này mang tính không tồn tại và gắn nó vào thời gian và không gian. Kiến trúc cảnh quan đã biến hình thức thành không gian cho đến nay vẫn bị cát dấu. Chính ở đây chính công trình đã gắn cho hình thức một sức mạnh vật chất của hư vô…
Ngôn ngữ kiến trúc của Takamatsu ngoài dùng các hình khối hình học bản thể thuần tuý còn dùng nhiều yếu tô’ âm thanh do nước tạo nên. Trong phương án Symphoma Garden (1995) nước chảy xiết như bắn vụt từ vương quốc của hư vô và (người ta) không được biết hình thức vật chất của nguồn nước này nữa. Những bản nhạc này còn có thể thấy ở các công trình Nhà bảo tàng Nima về nghệ thuật Boheme (9/1993) và phương án công trình TAMAYU (đều ở Shimane Nhật Bản) kiến trúc ỏ đây đồng nghĩa với nghệ thuật thủy cảnh.
Gán đây Shin Takamatsu được ủy thác làm một công trình có một xuất xứ kỳ lạ: một hòn thạch lớn rơi xuống thành phố nhỏ Mihonoseki hiện tượng này được coi như một hành động của ý trời và vũ trụ đã gửi gắm cho điểm dân cư nhỏ này một sứ mệnh; và thiên thạch này – qua 60 triệu năm – đã tìm nơi đến với tư cách là cái lồng ấp của hư vô vì thế cần phải có một nhà bảo tàng kiêm một nhà ga cuối để đánh dấu sự kiện trên. Đồ án đã được khởi thảo với tinh thần: Đây không phải là một tai nạn cho thành phố mà là một thông điệp của vũ trụ. Và cái khó ở đây là hình thức kiến trúc – một nơi thờ cúng linh vật – phải thể hiện được cái linh thiêng và cái lớn lao của vũ trụ.
Nếu Le Corbusier trước đây dùng đường thẳng và góc vuông mang tính trí tuệ là chính chỉ đến cuối đời mới dùng đường cong cho mái nhà thờ Ronchamp thì các kiến trúc sư đương đại có thể sử dụng thuần thục các đường thẳng và các đường cong trong bất cứ thời điếm nào. Takamatsu gần đây đã cho các tác phẩm của mình có những sức mạnh truyền cảm bất ngờ với những diện phẳng những máng (trong tòa nhà Kirin Plaza Osaka đã xây dựng và phương án trung tâm nghiên cứu (ORC) cũng như với những diện cong (ở tòa nhà HILIOS đã xây dựng và Trụ sở Kirin đang chuẩn bị xây dựng).
Một công trình kiến trúc khi thiết kế người kiến trúc sư không được quên địa điểm để đặt nó ở đâu địa hình khí hậu hướng mãt trời nhiêt độ đó cũng là điều mà Takamatsu đã nghĩ đến khi thiết kế tòa nhà tháp Casablanca cho Ma Rốc.
Mười lăm nãm đã trôi qua kê từ ngày Shin Takamatsu xây dựng công trình dau tiên do ông thiết kế thế mà nghe xem và đọc về ông ta tưởng thời gian phải tới hàng mấy chục năm vì khối lượng công việc mà ông đã làm được khá lớn.

Related Articles