MÁU LƯU THÔNG TRONG CƠ THỂ NGƯỜI THẾ NÀO?, tải iwin

 

Tải iwin Máu lưu thông trong cơ thể khác với nước lưu thông trong đường ống dẫn nước. Sau khi được tim bơm ra, máu đi qua mạch máu gọi là “động mạch” chảy đến tất cả mọi chỗ trên toàn ỉhân.

ở cách xa trái tim một khoảng tai iwin cách nhất định thỉ động mạch   tai iwin bắt đầu chia nhánh, và không ngừng chia nhánh nhỏ, cho tới khi cuối cùng chia thành các mao mạch. Máu chảy trong mao mạch thi chậm hơn rất nhiều so với trong động mạch.

Mao mạch nhỏ chưa bằng 1/50 sợi tóc, cho nên tế bào máu (huyết cầu) khi chạy qua mao mạch phải tuân theo một

thứ tự nhất định. Một lượng máu nhất định chạy qua mao mạch cần ỉhời gian khoảng một giây.

tai iwin

Máu không ngừng chảy qua tim.  iwin android  Thời gian để một lượng máu iwin android  nhất định chảy qua tim là vào khoảng 1,5 giây. Thời gian máu từ tim đến phổi sau đó lại trỗ về tim, cần từ 5 đến 7 giây.

Máu chảy từ tim đến não rồi trỏ về tim mất khoảng 8 giây. Thời gian lâu nhất của quá trình lưu thông máu là quá trình máu chạy từ tim qua ỉhân thể và đùi, chân đến ngón chân, sau đó quay về tim, tổng cộng cần 18 giây.

tai iwin

Máu lưu thông một vòng iwin java  trong toàn ỉhân – tức là máu từ tim iwin java  chạy đến phổi rồi trỏ về tim, sau đó đến các bộ phận cơ thể, cuối cùng ừở lại tim – tổng cộng cần khoảng 23 giây.

Tình trạng của cơ thể cQng ảnh hưởng đến vận tốc lưu thồng của máu. Thí dụ khi lên cơn sốt hoặc khi lao động, tim sẽ đập nhanh làm cho vận tốc lưu thông máu tăng gấp mấy lần. Trong một ngày, một tố bào máu tuần hoàn khoảng 3000 vòng trong cơ thể.

Related Articles