Quy định về miễn thị thực Việt Nam cho Việt kiều

Category: Dịch vụ

Quyết định miễn vietnam visa cho công dân Việt Nam định cư tại nước ngoài được ban hành với điều kiện là họ đáp ứng một số điều kiện. Dưới đây là một số thông tin liên quan đến việc miễn thị thực cho Việt kiều.
Trong chuyến thăm Mỹ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thông báo với Việt kiều ở Mỹ, cũng như mọi người Việt Nam ở nước ngoài tại hơn 90 quốc gia trên thế giới rằng nước Việt Nam đã quyết định miễn apply for vietnam visa online cho người Việt Nam ở nước ngoài đáp ứng một số điều kiện. Các cơ quan liên quan ở Việt Nam đang biên soạn tài liệu để thực hiện quyết định này kể từ 01 Tháng 9 năm 2007.

quy định về miễn thị thực
Theo quyết định trên, người Việt ở nước ngoài phải thực hiện một số thủ tục để được cấp một tài liệu xác minh miễn thị thực, có giá trị trong nhiều lần đi du lịch và có hiệu lực trong thời hạn năm năm, không phải chỉ có hiệu lực một thời gian ngắn như trước đây.
Thời gian cư trú tại Việt Nam tối đa là 90 ngày cho mỗi lần nhập cảnh. Nếu họ muốn ở lại lâu hơn, họ phải gia hạn thị thực và hoàn thành đầy đủ thủ tục gia hạn vietnam visa guide có ba đối tượng Việt kiều sẽ được miễn thị thực:

Quy định về miễn vietnam visa cho Việt kiều

– Những người có quốc tịch Việt Nam.
– Người Việt Nam mang quốc tịch nước ngoài.
– Người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam và người Việt Nam giữ quốc tịch nước ngoài.
– Một tài liệu chứng minh rằng họ là dân tộc Việt.
– Giấy bảo lãnh của các hiệp hội Việt ở nước ngoài có trụ sở tại quốc gia nơi họ cư trú hoặc công dân Việt Nam.
– Và một tài liệu của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền xác nhận rằng họ là dân tộc Việt.
Chồng, vợ và con của người Việt sống ở nước ngoài cũng sẽ cần phải gửi giấy tờ chứng minh mối quan hệ của họ với các thành viên Việt nam trong gia đình của họ.
Để biết thêm thông tin về quy định miễn thị thực Việt Nam cho Việt kiều, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email [email protected] hoặc điện thoại (+84) 975 85 66 33.

Related Articles