xem boi tu vi – sun

Xem boi tu vi – sun

Khi Sun đặt ra ánh sáng, vì vậy nó mang tới cuộc sống, xem boi tu vi – sun . Hành tinh này (cũng được biết đến như là một vật sáng chói và một ngôi sao) đại diện cho bản thân, của một người cá tính và bản ngã, tinh thần và những gì nó là làm cho các cá nhân độc đáo.

Đó là bản sắc của chúng tôi và khuôn mặt của chúng ta với thế giới.  Sun xem boi cũng nói lên khả năng sáng tạo và sức mạnh của các cá nhân để đáp ứng những thách thức của cuộc sống hàng ngày.

Một người cha tự nhiên,  tu vi người chồng và những ảnh hưởng nam khác được cai trị bởi Mặt trời, như là trẻ em. Năng lượng của Mặt trời là một mạnh mẽ, và trong thức của nó đến cơ quan, khả năng lãnh đạo và bản chất của một cá nhân, cốt lõi của họ được.

Thông qua ý muốn của hành tinh này, chúng ta học xem boi tu vi để biểu lộ chính mình trong thế giới.

Boi tu vi Sun là hùng vĩ, và phù hợp với không khí vương giả của nó, nó cai trị tiền bản quyền và chức vụ cao hơn. Quả cầu này cũng chúa trên sức khỏe và hạnh phúc. Ánh sáng vàng của Sun là một lực sống mà thấm đẫm chúng ta sức mạnh, năng lượng và ý chí để thành công.

Đó là mặt trời cung cấp cho sức mạnh để các hành tinh khác, đó là lý do tại sao hành tinh này chiếm một vai trò quan trọng trong chiêm tinh học.

The Sun dành khoảng một tháng sẽ đến từng dấu và phải mất một năm để cuộc hành trình qua xem boi tu vi 12 cung hoàng đạo. Đó là năng lượng nam tính và quy tắc Leo và Nhà 5.

Related Articles